Organizace
  • Registrovat

Hlavní organizátor

 

Aisis Kladno (Floriánské nám. 103, 272 01 Kladno, www.aisis.cz)

Posláním AISIS je tvorba a realizace obecně prospěšných a vzdělávacích programů, které lidem umožňují rozvíjet klíčové životní dovednosti, napomáhají k rovným příležitostem a podporují trvalý rozvoj organizací. Aisis vymýšlí a realizuje programy, které činí vzdělávání smysluplnějším, radostnějším a efektivnějším. Jeho klienty jsou v prvé řadě školy - od mateřských po střední - ale také volnočasové instituce, neziskovky, státní správa. Programy jsou zaměřeny zpravidla na pedagogy a vedoucí pracovníky škol, některé jsou ale přímo pro děti a jejich rodiče, či zřizovatele. Doménou Aisis je realizace společensky prospěšných a inovativních projektů v partnerství s komerčními firmami.

 

 

Středisko volného času RADOVÁNEK (Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, www.radovanek.cz)

Organizuje svoji činnost v osmi budovách ve čtyřech městech Plzeňského kraje. Je školským zařízením pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání.  Nabízí služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Svou činností naplňuje zájmy dětí, žáků, mládeže i dospělých. Je zaměřeno na aktuální potřeby a trendy měst a obcí, kde má svá místa poskytovaného vzdělávání, regionu, ale i nad rámec kraje v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Zabývá se inkluzivním vzděláváním, výchovou a vzděláváním v oblasti multikultury a zdravého klima. Své úspěchy má v oblasti technických činností jako je plastikového modelářství, robotika a letecké modelářství, tanec a umění s účastí v národní i mezinárodní reprezentaci.

 

Středisko volného času Ivančice (Zemědělská 2, 664 91 Ivančice, www.svcivancice.cz)

Středisko volného času Ivančice je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání. Posláním střediska je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti, ke klíčovým kompetencím širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí s profesionálním týmem v nových trendech. Cílem střediska je pestrá a kvalitní nabídka činností  a zapojení do alternativních způsobů smysluplného využívání volného času.

Promo dlaždice - Fotogalerie